BİLİM KURULU / SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

20 Kasım 2023
Sayfa

Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN  (İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Istanbul Medipol University, Faculty of Law)

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ  (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Dean of Faculty of Law, Istanbul University)

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Law)

Prof. Dr. Nevin ÜNAL ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Ankara University, Faculty of Law)

Prof. Dr. Mehmet AKMAN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dean of Faculty of Law, Marmara University)

Prof. Dr. Mustafa AVCI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Social Sciences University of Ankara, Faculty of Law)

Prof. Dr. Esra YAKUT (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Eskişehir Anadolu University, Faculty of Law)

Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Istanbul Ticaret University, Faculty of Law)

Prof. Dr. Belkıs KONAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Ankara University, Faculty of Law)

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dean of Faculty of Law, Konya Necmettin Erbakan University) 

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. / Fatih Sultan Mehmet Uni., Faculty of Humanities and Social Sciences)

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. / Ankara Yıldırım Beyazıt Uni., Faculty of Humanities and Social Sciences)

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı / Vice President of the Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History)

Doç. Dr. İrem KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dokuz Eylül University, Faculty of Law)

Doç. Dr. Firdes TEMİZGÜNEY (Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Atatürk University, Faculty of Letters)