ULUSLARARASI TÜRK HUKUK TARİHİ KURULTAYI

20 Kasım 2023
Sayfa

Türk milleti; tarih boyunca adalet ve insan odaklı bir kültür, medeniyet ve devlet inşaası ortaya koyarak birbirini takip eden devletler kurmuştur. Gerek tarihte kurulup ömrünü tamamlamış olanlar ve gerekse de günümüzde varlığını devam ettiren Türk devletlerinin kendine özgü hukuk sistemleri ve gelenekleri olmakla birlikte, tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle hukuk anlayışlarında ve yaklaşımlarında benzerlikler ve ortak noktalar da bulunmaktadır.

Bu nedenle, geçmişteki ve günümüzdeki hukuk metinleri, hukuk kurumları ve hukuk kültürünü içeren genel hukuk anlayışının ve Türk hukuk tarihi birikiminin günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde ortaya konulması büyük faydalar sağlayacaktır.

Böylece Türk dünyasına mensup hukukçular, tarihçiler, akademisyenler ve politika yapıcılar arasında iş birliği, diyalog ve fikir alışverişinin geliştirilmesi çok daha mümkün hale dönüşecek ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yeni iş birliği süreçlerinin başlamasına zemin oluşturacaktır.

Bu itibarla; Türk dünyasını oluşturan Devlet ve milletler arasında ortak bir hukuk anlayışı geliştirmek, günümüz hukuk teorisi ve uygulamaları için iyi bir kaynak sağlamak, bu yönde bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 06-08 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da, Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde hukukçular, tarihçiler, akademisyenler, siyaset ve devlet adamlarının katılımıyla “Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı” gerçekleştirilecektir.

Kurultayda; Türk Yargı Eğitim Ağı’na mensup her ülkenin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye) hukuk tarihi içerisinde önem arz eden ve hukuk tarihine yön veren; kurum, devlet adamı, hukukçu, metin ve olay ile ilgili konularda tebliğler sunulacaktır.

 

INTERNATIONAL KURULTAI ON TURKIC LEGAL HISTORY

For many centuries, the Turkic people have founded successive states that have shaped the history. These states have built cultures and civilizations which are grounded on justice and humanity. The previous and contemporary Turkic states have their unique legal systems and traditions. However, there are also similarities in their approaches to and understanding of law thanks to their shared historical and cultural ties. 

Therefore, linking up the rich reposity of Turkic legal history with its past and present legal texts, institutions and culture to today's world will yield significant benefits.

Bringing this rich legal knowledge from a historical perspective to the present day will increase cooperation, dialogue and exchange of ideas among legal scholars, historians, academics and politicians of the Turkic world.  Consequently, the groundwork for the initiation of new cooperation processes within the Organization of Turkic States will be laid.

In this respect, an “International Kurultai on Turkic Legal History” will be held in Ankara between 6-8 December 2023, hosted by the Justice Academy of Türkiye, with the participation of legal scholars, historians, academics, policy makers and statesmen. The aim is to develop a common legal understanding among the Turkic states and nations, to provide a valuable resource for contemporary legal theory and practices, and to create awareness within this context.

During the Kurultai, papers will be presented on issues related to institutions, statesmen, legal scholars, texts and events that are crucial and have shaped the legal history of each country included in the Turkic Judicial Training Network (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Türkiye).